Žurawie Country 410 SMARTŻuraw Country 410 długość (m) 4,1
Udźwig, kg (3.3 m) 310
Udźwig kg (1.6 m) 420
Chwytak m2 0.08
Ciśnienie (bar) 175
Obrót 360
Rozdzielacz, standard 5/7XY
Rotator max. load (kN) 10
Rotators turning radius  unlimited
Waga żurawia (kg) 170
Žurawie Country 410 SMART